مرتب سازی بر اساس : جدیدترین پر بازدیدترین
اجاره کیا اپتیما GT
قیمت کرایه روزانه: 1600000 تومان
قیمت کرایه هفتگی: 10300000 تومان
قیمت کرایه ماهانه: تماس بگیرید
تماس بگیرید
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت کرایه روزانه: 1400000 تومان
قیمت کرایه هفتگی: 8500000 تومان
قیمت کرایه ماهانه: تماس بگیرید
تماس بگیرید
اجاره کیا ریو
قیمت کرایه روزانه: 250000 تومان
قیمت کرایه هفتگی: 1700000 تومان
قیمت کرایه ماهانه: تماس بگیرید
تماس بگیرید
اجاره کیا سراتو سایپا
قیمت کرایه روزانه: 900000 تومان
قیمت کرایه هفتگی: 6000000 تومان
قیمت کرایه ماهانه: تماس بگیرید
تماس بگیرید
اجاره کیا سراتو سدان
قیمت کرایه روزانه: 1100000 تومان
قیمت کرایه هفتگی: 7200000 تومان
قیمت کرایه ماهانه: تماس بگیرید
تماس بگیرید
اجاره کیا سراتو کوپه
قیمت کرایه روزانه: 1000000 تومان
قیمت کرایه هفتگی: 6500000 تومان
قیمت کرایه ماهانه: تماس بگیرید
تماس بگیرید

اجاره خودرو کیا